Kezdőlap / Tűzvédelmi szolgáltatás

Tűzvédelmi szolgáltatás

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek több olyan feladatot is el kell látniuk, ami a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésével és elhárításával kapcsolatosan jelentkezik.

Ezen feladatok közé tartoznak a következők:

 • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
 • a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében–előzetes egyeztetés alapján–a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
 • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
 • biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
 • a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
  • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
  • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
 • kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák;
 • a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha
  • robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,
  • ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
  • olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
   • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
   • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
   • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató saját, megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállaló foglalkoztatásával tegyen eleget kötelezettségének, vagy tűzvédelmi szolgáltatást vegyen igénybe. A rendelet továbbá rögzíti azt, hogy mely létesítmények esetében, milyen szintű tűzvédelmi képesítéssel kell a tűzvédelmi feladatok ellátásáról gondoskodni.

PentaProfi - menekülési terv

Középszintű tűzvédelmi szakképesítés szükséges, minimum havi 8 órában abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítés szükséges, minimum havi 16 órában abban az esetben, ha:

 • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,
 • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
 • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

A Kft. munkatársai felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkeznek. Az alábbi feladatok átvállalásával tudjuk segíteni, támogatni a vállalkozások, intézmények kötelező feladatait:

 • Tűzvédelmi Szabályzat és mellékleteinek (pl. Tűzriadó terv) elkészítése, majd naprakészen tartása.
 • Munkába lépés előtti, ismétlődő, illetve szükség esetén rendkívüli tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása.
 • Tűzriadó Tervben foglaltak gyakoroltatásának koordinálása, lebonyolítása, a tapasztalatok írásban történő rögzítése.
 • A határidőhöz kötött, ismétlődő felülvizsgálatok (elektromos rendszer tűzvédelmi felülvizsgálata, villámvédelmi felülvizsgálat, kémények felülvizsgálata, nyomástartó edények időszakos felülvizsgálata, automatikus tűzjelző, tűzoltó rendszer, illetve hő- és füstelvezetés karbantartása, felülvizsgálata stb.) határidejének, elvégzésének figyelemmel kísérésre.
 • Az előírt időszakos üzembentartói feladatok (pl. automatikus tűzjelző illetve tűzoltó berendezés; tűzoltó készülékek; fali tűzcsapok; oltóvíz tározók; elektromos menekülési útirányjelző lámpatestek; tűz-, és füstgátló ajtók; stb.) végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése, illetve szükség esetén azok elvégzése.
 • Megegyezés szerinti rendszerességgel tűzvédelmi szemle megtartása, a felmerülő hiányosságok írásban történő rögzítése, javaslatok a hiányosságok megszüntetésére.
 • Folyamatos tájékoztatás a tűzvédelmi és a kapcsolódó területek új, szakmai előírásairól (törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek, irányelvek stb.).
 • Részvétel a tűzvédelmi hatóság által tartott hatósági ellenőrzéseken. Az ellenőrzést, az eljárást követően a feltárt hiányosságok megszüntetésére belső intézkedési javaslat összeállítása, továbbá a hatóság részére történő tájékoztatás elkészítése.
 • Bármely tűzvédelmet érintő kérdésben folyamatos rendelkezésre állás és szaktanácsadás.