Kezdőlap / Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22.§ (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.” Hogy melyek ezek a szakirányú tűzvédelmi végzettséghez is kötött foglalkozás ágak, a vonatkozó 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ezekben a foglalkozási ágakban tehát csak az adott munkakörre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezhet munkát.

És amit kevesen tudnak: Ilyen végzettséggel kell rendelkeznie a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakört ellátó személyek munkáját közvetlenül vezetőnek is függetlenül attól, hogy a munkát ténylegesen végzi-e!

Tudta Ön, hogy a „tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása” továbbá a „tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)” kötelezően kiszabandó tűzvédelmi bírság tényállás? Ennek révén a tűzvédelmi hatóság 50 000 forinttól akár 1 000 000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki!

A Penta-Profi segíthet ennek megelőzésében, elkerülésében! Vállalkozásunk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerve által regisztrált oktatásszervező az alábbi foglalkozási ágak esetében:
  • Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. (Ide sorolandó a hegesztési munkán kívül pl. a gépészeti kivitelezés során történő, vagy lapostető szigeteléskor használt nyílt lángú gázégő berendezés használata is.)
  • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. (A legtöbb oldószeres festék robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik, így annak 300 kg feletti tárolása vagy 100 kg feletti felhasználása tűzvédelmi szakvizsga köteles.)
  • Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. (LPG gázzal is rendelkező benzinkúton dolgozók, illetve azon gázüzemű targoncák vezetői is ebbe a kategóriába tartoznak, akik a targonca üzemanyag tartályát telepített gáztöltő berendezés által töltik fel a gáz üzemanyaggal.)

Munkatársaink felsőfokú tűzvédelmi végzettsége és több, mint 10 éves tűzvédelmi szakmai tapasztalata és regisztrált tűzvédelmi szakvizsga vizsgáztatói jogosultsága révén nemcsak az oktatásszervezést vállaljuk, hanem a teljeskörű oktatást és magát a vizsgáztatást is. Az oktatást saját anyagainkból, szemléletes videofelvételek, képek, és saját magunk által megtapasztalt tűzesetek, elvégzett tűzvizsgálatok ok-okozati összefüggéseinek, gyakorlati tanulságainak átadásával végezzük. Így a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk biztosítani a biztonságos munkavégzés érdekében a szakvizsgázó személyek adott munkakör ellátásához szükséges, megfelelő tűzvédelmi szakmai tudásának megszerzését.

Minden említett foglalkozási ág esetében lehetőség van távoktatásra, mely révén az oktatásra és vizsgáztatásra fordítandó idő a lehető legrövidebb. Ez a fent szereplő első három foglalkozási ág esetében csupán csak kb. 4-5 órás elfoglaltságot jelent, mely által a munkából kiesett időtartam a lehető legkisebb.

Amennyiben Ön, vagy alkalmazottja a fenti munkakörök egyikében dolgozik, továbbá ilyen munkát végző dolgozó közvetlen irányítását végzi, úgy forduljon hozzánk bizalommal, hogy segíthessünk a jogszabályoknak megfelelő tudás és végzettség megszerzésében és ezáltal a tűzvédelmi szempontból biztonságos munkafeltételek biztosításában.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatásban kisebb vállalkozások mellett legfontosabb referenciánk a Bácsvíz Zrt és a Bonduelle Central Europe Kft.