Kezdőlap / Munkavédelem

Munkavédelem

Magyarországon szervezettszerű keretek között munka csak megfelelő munkavédelmi feltételek teljesülése esetén végezhető. A munkáltatók fő feladata, hogy biztosítsák munkavállalóik részére az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés feltételeit. Ennek része egyebek mellett az egészséges munkakörnyezet kialakítása, a biztonságos munkaeszközök biztosítása, egyéni védőeszközök juttatása, orvosi alkalmasság ellenőrzése stb. A munkáltató kötelezettsége, hogy munkahelyi kockázatfelmérés és értékelés keretén belül mérje fel mindezek meglétét, ennek alapján munkabaleset bekövetkezésének esélyét. Mindamellett, hogy ez széleskörű munkavédelmi ismeretek nélkül nem valósítható meg, a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvény a munkahely veszélyességi osztályától és a dolgozói létszámtól függően szinte minden esetben megköveteli megfelelő (elsősorban legalább középfokú, néhány esetben felsőfokú) munkavédelmi végzettséggel rendelkező munkavállaló foglalkoztatását, vagy a munkavédelmi szakfeladatok megbízott külső szolgáltató általi folyamatos elvégzését. Saját munkavállaló többnyire a munkáltató adó és járulékterhei miatt nagyon kevés helyen látja el ezen feladatokat, így a gazdasági társaságok zöme külső munkavédelmi tanácsadó szolgáltatását veszi igénybe.

A Penta-Profi Kft. egyik fő tevékenységi köre átalánydíjas és eseti megbízás alapján teljeskörű munkavédelmi szolgáltatás biztosítása, folyamatos szaktanácsadás.

munkavédelem

Szolgáltatásunk keretén belül vállaljuk:

 • Munkahelyi kockázatelemzés és értékelés, Komplex Munkavédelmi Szabályozás keretén belül Egyéni védőeszköz juttatási rend, Karbantartás rendje, Oktatási rend stb. elkészítését, majd ezt követő naprakészen tartását, szükség szerinti módosítását;
 • munkavédelmi oktatások (előzetes, ismétlődő és szükség esetén rendkívüli) megtartását, dokumentálását;
 • meghatározott időszakonként szúrópróbaszerű, illetve teljeskörű munkavédelmi szemle lefolytatását, a szemléken tapasztaltakról emlékeztető készítését, a vezető, illetve általa kijelölt személy tájékoztatását a feltárt hiányosságokról, javaslattételt azok megszüntetésére;
 • esetlegesen bekövetkező munkabalesetek, úti balesetek vonatkozó jogszabályok szerinti teljeskörű kivizsgálását, dokumentálását;
 • a rendszeresített munkabaleseti naplók vezetésének időszakos ellenőrzését;
 • a munkavédelmi jogszabályok, egyéb szabályzók változásainak nyomon követését, azokról a munkahelyi vezető tájékoztatását;
 • a munkahelyi vezető bevonásával
  • a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli és záró orvosi alkalmassági vizsgálattal való ellátottságának,
  • a munkavállalók megfelelő munka- és tűzvédelmi felkészültségének,
  • az egyéni védőeszközök használatának,
  • a munkahelyi rend, tisztaság, és a közlekedési utak biztosításának, illetve
  • a munkaeszközök állapotának szemrevételezéssel történő szúrópróbaszerű ellenőrzését;
 • folyamatos rendelkezésre állást (szabadság esetén helyettesítés biztosításával), igény esetén hatósági ellenőrzésen való részvétellel a munkáltató szakmai támogatását.

A Penta-Profi Kft. mindezekben megbízható partnere mindazon gazdasági társaságoknak, melyekkel folyamatos szolgáltatás biztosítására, vagy eseti megbízás alapján szerződéssel rendelkezik.